Thursday, May 22, 2014

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 22, 2014

Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 17-21
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10

Sa lahat ng pinahayag gawa ng Poong nagligtas.

Juan 15, 9-11

« Basahin at Pakinggan »