June 2014

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 23, 2014

Lunes Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Hari 17, 5-8. 13-15a. 18
Salmo 59, 3. 4-5. 12-13

Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin.

Mateo 7, 1-5

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 22, 2014

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon

Deuteronomio 8, 23. 14b-16a
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

1 Corinto 10, 16-17
Juan 6, 51-58

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 21, 2014

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Cronica 24, 17-25
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi.

Mateo 6, 24-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 20, 2014

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Hari 11, 1-4. 9-18. 20
Salmo 131, 11. 12. 13-14. 17-18

Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 19, 2014

Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 48, 1-15
Salmo 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Mateo 6, 7-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 18, 2014

Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Hari 2, 1. 6-14
Salmo 30, 20. 21. 24

Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal.

Mateo 6, 1-6. 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 17, 2014

Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 21, 17-29
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 11 at 16

Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo’y nagsisuway.

Mateo 5, 43-48

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 16, 2014

Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 21, 1-16
Salmo 5, 2-3. 5-6. 7

Panginoon, ako’y dinggin, pagbigyan sa aking daing.

Mateo 5, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 15, 2014

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos

Exodo 34, 4b-6. 8-9
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

2 Corinto 13, 11-13
Juan 3, 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 14, 2014

Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 5, 14-21
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12.

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 5, 33-37.

« Basahin at Pakinggan »