Sunday, June 22, 2014

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 22, 2014

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon

Deuteronomio 8, 23. 14b-16a
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

1 Corinto 10, 16-17
Juan 6, 51-58

« Basahin at Pakinggan »