Friday, June 20, 2014

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 20, 2014

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Hari 11, 1-4. 9-18. 20
Salmo 131, 11. 12. 13-14. 17-18

Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »