Saturday, June 7, 2014

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 07, 2014

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5 at 7

Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25

« Basahin at Pakinggan »