Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 22, 2014

June 22, 2014

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon

Deuteronomio 8, 23. 14b-16a
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

1 Corinto 10, 16-17
Juan 6, 51-58


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: