Saturday, May 10, 2014

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 10, 2014

Sabado sa Ika-3 Lingo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 31-42
Salmo 115, 12-13. 14-15. 16-17

Sa lahat ng ‘yong kaloob ano’ng aking ihahandog?

Juan 6, 60-69

« Basahin at Pakinggan »