Sunday, May 18, 2014

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 18, 2014

Ikalimang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

1 Pedro 2, 4-9
Juan 14, 1-12

« Basahin at Pakinggan »