Sunday, May 25, 2014

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 25, 2014

Ika-anim na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 5-8. 14-17
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang galak sa Poo’y isigaw.

1 Pedro 3, 15-18
Juan 14, 15-21

« Basahin at Pakinggan »