Friday, May 30, 2014

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 30, 2014

Biyernes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 9-18
Salmo 46, 2-3. 4-5. 6-7

Hari ng sangkalupaan D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 20-23a

« Basahin at Pakinggan »