Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 11, 2018

Paggunita kay Santa Clara, dalaga
Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Habacuc 1, 12 – 2, 4
Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Mateo 17, 14-20

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 10, 2018

Kapistahan ni San Lorenzo, Diyakono at Martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 9, 2018

Huwebes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 31, 31-34
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Mateo 16, 13-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 8, 2018

Paggunita kay Santo Domingo, pari
Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 31, 1-7
Jeremias 31. 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mateo 15, 21-28

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 7, 2018

Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Mateo 14, 22-36

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 6, 2018

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (B)

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-18
Marcos 9, 2-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 5, 2018

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Exodo 16, 2-4. 12-15
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54

Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.

Efeso 4, 17. 20-24
Juan 6, 24-35

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 4, 2018

Paggunita kay San Juan Maria Vianney, pari
Sabado ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 26, 11-16. 24
Salmo 69, 15-16. 30-31. 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

Mateo 14, 1-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 3, 2018

Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 26, 1-9
Salmo 69, 5. 8-10. 14

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Juan 11, 19-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 2, 2018

Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 18, 1-6
Salmo 146, 2abk. 2d-4. 5-6

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Mateo 13, 47-53

Basahin at pakinggan →