Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 6, 2018

Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Lucas 10, 17-24

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 5, 2018

Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 04, 2018

Huwebes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
Paggunita kay San Francisco de Assisi

Job 19, 21-27
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 10, 1-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 3, 2018

Miyerkules ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 9, 1-12. 14-16
Salmo 87, 10bk-11. 12-13. 14-15

Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin.

Lucas 9, 57-62

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 2, 2018

Martes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod

Job 3, 1-3. 11-17. 20-23
Salmo 87. 2-3. 4-5. 6. 7-8

Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin.

Mateo 18, 1-5. 10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 1, 2018

Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus, dalaga
Lunes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 1, 6-22
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7

Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.

Lucas 9, 46-50

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 30, 2018

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Bilang 11, 25-29
Salmo 18, 8. 10. 12-13. 14

Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng Diyos.

Santiago 5, 1-6
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 29, 2018

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 28, 2018

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama, mga martir

Sirak 2, 1-18
Salmo 115, 1. 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.

Mahalaga sa Maykapal ang kamatayan ng banal.

1 Pedro 2, 1-25
Mateo 5, 1-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 27, 2018

Paggunita kay San Vicente de Paul, pari
Huwebes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Mangangaral 1, 2-11
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Lucas 9, 7-9

Basahin at pakinggan →