Mga Pagbasa – Lunes, Enero 13, 2020

by Jeric on January 13, 2020 · 5 comments

in Tagalog Mass Readings

Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 1-8
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Marcos 1, 14-20

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 1-8

Ang simula ng unang aklat ni Samuel
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sa Ramataim-zofim, isang maburol na lugar sa Efraim ay may nakatirang lalaki na Elcana ang pangalan. Siya’y anak ni Jeroham at apo ni Eliu na anak ni Tohu at apo Zuf na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elcana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. Taun-taon, pumupunta si Elcana sa Silo upang sumamba sa Panginoon, sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ofni at Finees bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elcana, binibigyan niya ng tig-iisan bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handogang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito’y ginagawa ni Penina taun-taon, tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana anupat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya’t nilalapitan siya ni Elcana at tinatanong, “Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain? Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang sampung anak kaysa akin?”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang,
ang anumang pangako ko, ay doon ko ibibigay.
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibihay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 14-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Samantalang naglalakad si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat, “Sumama kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mamamalakaya ng tao.” Pagdaka’y iniwan nila ang kanilang lambat, at sumunod sa kanya.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Nagpatuloy siya ng paglakad, at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid sa Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. SIla’y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Hesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 5, 2020 at 4:04 pm

Ngayon ay nasa Lunes sa panimula ng linggo ng karaniwang panahon.
Nawa’y pagpalain tayo ng Poong Maykapal sa buong linggong ito.
Salamat po sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Jesukristo.

Reply

Francisco Azupardo January 13, 2020 at 3:09 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jerry January 13, 2020 at 10:24 pm

Salamat Panginoong aming Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Dadong January 13, 2020 at 10:56 pm

Salamat panginoong jesucristo nazareno.

Reply

Rachel Dela Cruz January 13, 2020 at 11:31 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: