Tuesday, June 28, 2022

Martes, Hunyo 28, 2022

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

Amos 3, 1-8; 4, 11-12
Salmo 5, 5-6. 7. 8

Poon, ako’y pangunahan
nang landas mo’y aking sundan.

Mateo 8, 23-27

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 28, 2022

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Bisperas

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Galacia 1, 11-20
Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »