Friday, June 24, 2022

Biyernes, Hunyo 24, 2022

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (K)

Ezekiel 34, 11-16
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos
hindi ako magdarahop.

Roma 5, 5b-11
Lucas 15, 3-7

« Basahin at Pakinggan »