May 2022

Martes, Mayo 31, 2022

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18
o kaya Roma 12, 9-16b
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 30, 2022

Lunes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 19, 1-8
Salmo 67, 2-3. 4-5ak. 6-7ab

Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.

Juan 16, 29-33

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 29, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon (K)

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 1, 17-23
o kaya Hebreo 9, 24-28; 10, 19-23
Lucas 24, 46-53

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Mayo 28, 2022

Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 23-28
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10

Hari ng sangkalupaan
D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 23b-28

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 27, 2022

Biyernes sa Ika-6 ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Agustin ng Kanterberi, obispo

Mga Gawa 18, 9-18
Salmo 46, 2-3. 4-5. 6-7

Hari ng sangkalupaan
D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 20-23a

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 26, 2022

Paggunita kay San Felipe Neri, pari

Mga Gawa 18, 1-8
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Juan 16, 16-20

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Mayo 25, 2022

Miyerkules sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Beda, pari at pantas ng Simbahan
o kaya Paggunita kay San Gregorio VII, papa
o kaya Paggunita kay Santa Maria Magdalena ng Pazzi, dalaga

Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Juan 16, 12-15

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Mayo 24, 2022

Martes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 22-34
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3, 7k-8

Ligtas ako sa ‘yong piling,
lakas ko’y sa ‘yo nanggaling.

Juan 16, 5-11

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 23, 2022

Lunes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 11-15
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Juan 15, 26 – 16, 4a

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 22, 2022

Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 15, 1-2. 22-29
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Pahayag 21, 10-14. 22-23
Juan 14, 23-29

« Basahin at Pakinggan »