May 2022

Linggo, Mayo 29, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon (K)

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 1, 17-23
o kaya Hebreo 9, 24-28; 10, 19-23
Lucas 24, 46-53

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 22, 2022

Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 15, 1-2. 22-29
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Pahayag 21, 10-14. 22-23
Juan 14, 23-29

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 20, 2022

Biyernes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kay San Bernardino ng Siena, pari

Mga Gawa 15, 22-31
Salmo 56, 8-9. 10-12

Sa gitna ng mga bansa
sabihing “D’yos ay Dakila!”

Juan 15, 12-17

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 15, 2022

Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 14, 21b-27
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

Pahayag 21, 1-5a
Juan 13, 31-33a. 34-35

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 12, 2022

Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
o kaya Paggunita kina San Nereo at San Achilles, mga martir
o kaya Paggunita kay San Pancrasio, martir

Mga Gawa 13, 13-25
Salmo 88, 2-3. 21-22. 25 at 27

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Juan 13, 16-20

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 8, 2022

Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 13, 14. 43-52
Salmo 99, 2. 3. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Pahayag 7, 9. 14b-17
Juan 10, 27-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 1, 2022

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 5, 27b-32. 40b-41
Salmo 29, 2 at 4. 5 at 6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Pahayag 5, 11-14
Juan 21, 1-19 o kaya Juan 21, 1-14

« Basahin at Pakinggan »