Sunday, May 22, 2022

Linggo, Mayo 22, 2022

Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 15, 1-2. 22-29
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Pahayag 21, 10-14. 22-23
Juan 14, 23-29

« Basahin at Pakinggan »