Sunday, May 29, 2022

Linggo, Mayo 29, 2022

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon (K)

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 1, 17-23
o kaya Hebreo 9, 24-28; 10, 19-23
Lucas 24, 46-53

« Basahin at Pakinggan »