Sunday, June 5, 2022

Linggo, Hunyo 5, 2022

Linggo ng Pentekostes (K)

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
o kaya Roma 8, 8-17
Juan 20, 19-23
o kaya Juan 14, 15-16. 23b-26

« Basahin at Pakinggan »