Monday, June 6, 2022

Lunes, Hunyo 6, 2022

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Genesis 3, 9-15. 20 o kaya Mga Gawa 1, 12-14
Salmo 87, 1-2. 3. at 5, 6-7.

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay,
O lungsod ng Diyos.

Juan 19, 25-34

« Basahin at Pakinggan »