Sunday, June 12, 2016

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 19, 2016

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Zacarias 12, 10-11; 13, 1
Salmo 62, 2abkd. 2e-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Galacia 3, 26-29
Lucas 9, 18-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 18, 2016

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Cronica 24, 17-25
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi.

Mateo 6, 24-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 17, 2016

Biyernes sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Hari 11, 1-4. 9-18. 20
Salmo 131, 11. 12. 13-14. 17-18

Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »