Sunday, June 5, 2016

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 12, 2016

Ikalabing-isang Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

2 Samuel 12, 7-10. 13
Salmo 31, 1-2. 5. 7. 11

D’yos ko, ako’y patawarin sa aking pagkasuwail.

Galacia 2, 16. 19-21
Lucas 7, 36-50

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 9, 2016

Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 18, 41-46
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan.

Mateo 5, 20-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 5, 2016

Ikasampung Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

1 Hari 17, 17-24
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Galacia 1, 11-19
Lucas 7, 11-17

« Basahin at Pakinggan »