May 2016

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 28, 2016

Sabado ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Judas 17, 20b-25
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Marcos 11, 27-33

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 27, 2016

Biyernes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 4, 7-13
Salmo 95, 10. 11-12. 13

Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Marcos 11, 11-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 26, 2016

Paggunita kay San Felipe Neri, Pari
Huwebes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 2, 2-5. 9-12
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog upang papuri’y ihandog.

Marcos 10, 46-52

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 25, 2016

Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 18-25
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Mayo 24, 2016

Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 10-16
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Marcos 10, 28-31

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Mayo 23, 2016

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Pedro 1, 3-9
Salmo 110, 1-2. 5-6. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 21, 2016

Sabado ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 13-20
Salmo 140, 1-2. 3 at 8

Dalangin ko’y tanggapin mo, samyong handog na insenso.

Marcos 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 20, 2016

Biyernes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Marcos 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 19, 2016

Huwebes sa Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 1-6
Salmo 48, 14-15ab. 15kd-16. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Marcos 9, 41-50

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 18, 2016

Miyerkules ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 4, 13-17
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Marcos 9, 38-40

« Basahin at Pakinggan »