July 2016

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 26, 2016

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Sirak 44, 1. 10-15
Salmo 131, 11. 13-14. 17-18

Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Mateo 13, 16-17

« Basahin at Pakinggan »