Saturday, August 22, 2015

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 22, 2015

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
Sabado ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ruth 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain kung ang Poon ay susundin.

Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »