Friday, August 7, 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 07, 2015

Biyernes Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 4, 32-40
Salmo 76, 12-13. 14-15. 16 at 21

Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako.

Mateo 16, 24-28

« Basahin at Pakinggan »