Thursday, August 13, 2015

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 13, 2015

Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 12, 1-12
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 18, 21 – 19, 1

« Basahin at Pakinggan »