July 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 31, 2015

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola
Biyernes ng Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Levitico 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Salmo 81, 3-4a. 5-6ab. 10-11ab

Masigla nating awitan ang D’yos nating kaligtasan.

Mateo 13, 54-58

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 30, 2015

Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 40, 16-21. 34-38
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Mateo 13, 47-53

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 29, 2015

Paggunita kay Santa Marta
Miyerkules ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 34, 29-35
Salmo 98, 5. 6. 7. 9

D’yos na Makapangyarihan, Ikaw ay tunay na banal.

Juan 11, 19-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 28, 2015

Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 22, 7-11; 34, 5b-9. 28
Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 13, 36-43

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 27, 2015

Lunes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Mateo 13, 31-35

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 24, 2015

Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 20, 1-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay ang Salitang bumubuhay.

Mateo 13, 18-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 23, 2015

Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 19, 1-2. 9-11. 16-20b
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Mateo 13, 10-17

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 20, 2015

Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 14, 5-18
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.

Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 38-42

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 17, 2015

Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 11, 10-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 16, 2015

Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 13-20
Salmo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 11, 28-30

Basahin at pakinggan →