August 2015

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 22, 2015

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
Sabado ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ruth 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain kung ang Poon ay susundin.

Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 13, 2015

Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 12, 1-12
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 18, 21 – 19, 1

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 07, 2015

Biyernes Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 4, 32-40
Salmo 76, 12-13. 14-15. 16 at 21

Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako.

Mateo 16, 24-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 05, 2015

Miyerkules Ika-18 Lingo sa Karaniwang Panahon

Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
?Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 04, 2015

Paggunita kay San Juan Maria Vianney
Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 12, 1-13
Salmo 50, 3-4. 5-6. 6bk-7. 12-13.

Poon, iyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Mateo 14, 22-36

« Basahin at Pakinggan »