August 2015

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 31, 2015

Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 13-18
Salmo 95, 1 at 3. 4-5. 11-12. 13

Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Lucas 4, 16-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 28, 2015

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 4, 1-8
Salmo 96, 1 at 2b. 5-6. 10. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Mateo 25, 1-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 27, 2015

Paggunita kay Santa Monica
Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Mateo 24, 42-51

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 26, 2015

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 2, 9-13
Salmo 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap.

Mateo 23, 27-32

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 22, 2015

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
Sabado ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ruth 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain kung ang Poon ay susundin.

Mateo 23, 1-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 21, 2015

Paggunita kay Papa San Pio X
Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 19, 2015

Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

Mateo 20, 1-16a

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 17, 2015

Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon

Mga Hukom 2, 11-19
Salmo 105, 34-35. 35-37. 39-40. 43ab at 44

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 19, 16-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 14, 2015

Biyernes Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir

Josue 24, 1-13
Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24

Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Mateo 19, 3-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 13, 2015

Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 12, 1-12
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 18, 21 – 19, 1

Basahin at pakinggan →