September 2015

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 30, 2015

Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan
Miyerkules ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Nehemias 2, 1-8
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

Lucas 9, 57-62

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 29, 2015

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 137, 1-2a, 2bk-3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 26, 2015

Sabado ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 24, 2015

Huwebes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ageo 1, 1-8
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Lucas 9, 7-9

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 23, 2015

San Pio ng Pietrelcina, pari
Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 9, 5-9
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Lucas 9, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 22, 2015

Martes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

Lucas 8, 19-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 21, 2015

Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita

Efeso 4, 1-7. 11-13

Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Mateo 9, 9-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 19, 2015

Sabado ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 6, 13-16
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog upang papuri’y ihandog.

Lucas 8, 15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 18, 2015

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 6, 2k-12
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Lucas 8, 1-3

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 16, 2015

Paggunita kina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano
Miyerkules ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 3, 14-16
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 31-35

« Basahin at Pakinggan »