October 2015

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 31, 2015

Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma, 11, 1-2a. 11-12. 25-29
Salmo 93, 12-13a, 14-15. 17-18

Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Lucas 14, 1. 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 30, 2015

Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 9, 1-5
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Lucas 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 26, 2015

Lunes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 12-17
Salmo 67, 2 at 4. 6-7ab. 20-21

Ang ating Panginoong D’yos gawa’y magligtas na lubos.

Lucas 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 19, 2015

Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 4, 20-25
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Lucas 12, 13-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 16, 2015

Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Efeso 1, 11-14
Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 12, 1-7

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 02, 2015

Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Exodo 23, 20-23
Salmo 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay.

Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »