Friday, October 2, 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 02, 2015

Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Exodo 23, 20-23
Salmo 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay.

Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »