November 2015

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 28, 2015

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Daniel 7, 15-27
Daniel 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 34-36

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 10, 2015

Paggunita sa Dakilang Papa San Leon, Pantas ng Simbahan
Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 2, 23-3, 9
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19

Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Lucas 17, 7-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 07, 2015

Sabado ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 03, 2015

Martes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 12, 5-16a
Salmo 130, 1. 2. 3

Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan.

Lucas 14, 15-24

« Basahin at Pakinggan »