Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 10, 2012

May 10, 2012

Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 17-21
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10

Sa lahat ng pinahayag gawa ng Poong nagligtas.

Juan 15, 9-11


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.


Previous post:

Next post: