Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 10, 2012

May 10, 2012

Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 17-21
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10

Sa lahat ng pinahayag gawa ng Poong nagligtas.

Juan 15, 9-11Previous post:

Next post: