Thursday, December 29, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 29, 2011

Ikalimang Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 3-11
Salmo 95, 102a. 2b-3. 5b-6.

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Lucas 2, 22-35

« Basahin at Pakinggan »