Saturday, December 17, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 17, 2011

Sabado sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Genesis 49, 2. 8-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Mateo 1, 1-17

« Basahin at Pakinggan »