Monday, December 19, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 19, 2011

Mga Hukom 13, 2-7. 24-25a
Salmo 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17

Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan.

Lucas 1, 5-25

« Basahin at Pakinggan »