Wednesday, December 21, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 21, 2011

Awit 2, 8-14
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21

Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

Lucas 1, 39-45

« Basahin at Pakinggan »