Thursday, December 22, 2011

Mga Pagabasa – Huwebes, Disyembre 22, 2011

1 Samuel 1, 24-28
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Lucas 1, 46-56

« Basahin at Pakinggan »