Monday, December 26, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 26, 2011

Kapistahan ni San Esteban

Mga Gawa 6, 8-10; 7, 54-59
Salmo 30, 3kd-4. 6 at 8ab. 16bk at 17

Poon, sa mga kamay mo habilin ko ang buhay ko.

Mateo 10, 17-22

« Basahin at Pakinggan »