Tuesday, December 13, 2011

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 13, 2011

Paggunita kay Santa Lucia

Sofonias 3, 1-2. 9-13
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Mateo 21, 28-32

« Basahin at Pakinggan »