Saturday, April 29, 2023

Sabado, Abril 29, 2023

Paggunita kay Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 9, 31-42
Salmo 115, 12-13. 14-15. 16-17

Sa lahat ng ‘yong kaloob
ano’ng aking ihahandog?

Juan 6, 60-69

« Basahin at Pakinggan »