Wednesday, April 5, 2023

Miyerkules, Abril 5, 2023

Miyerkules Santo

Isaias 50, 4-9a
Salmo 68, 8-10. 21bkd-22. 31 at 33-34

Poon, ako’y iyong dinggin
sa panahong ‘yong ibigin.

Mateo 26, 14-25

« Basahin at Pakinggan »