Sunday, April 2, 2023

Linggo, Abril 2, 2023

Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (A)

Mateo 21, 1-11

Isaias 5, 4-7
Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.

D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman
ako’y ‘yong pinabayaan.

Filipos 2, 6-11
Mateo 26, 14-27, 66
o kaya Mateo 27, 11-54

« Basahin at Pakinggan »