Sunday, April 23, 2023

Linggo, Abril 23, 2023

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (A)

Mga Gawa 2, 14. 22-23
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

Ituro mo ang landasin
ng buhay kong hahantungin.

1 Pedro 1, 17-21
Lucas 24, 13-35

« Basahin at Pakinggan »