Tuesday, April 4, 2023

Martes, Abril 4, 2023

Martes Santo

Isaias 49, 1-6
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Juan 13, 21-33. 36-38

« Basahin at Pakinggan »