Thursday, April 27, 2023

Huwebes, Abril 27, 2023

Huwebes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 26-40
Salmo 65, 8-9. 16-17. 20

Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Juan 6, 44-51

« Basahin at Pakinggan »