Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 02, 2013

June 2, 2013

Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon

Genesis 14, 18-20,
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggang katulad ni Melquisedec.

1 Corinto 11, 23-26
Lucas 9, 11b-17

Leave a CommentPrevious post:

Next post: