Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 02, 2013

June 2, 2013

Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon

Genesis 14, 18-20,
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggang katulad ni Melquisedec.

1 Corinto 11, 23-26
Lucas 9, 11b-17


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: