Monday, June 6, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 6, 2011

San Norberto, obispo

Mga Gawa 19, 1-8
Salmo 67, 2-3. 4-5ak. 6-7ab

Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

Juan 16, 29-33

« Basahin at Pakinggan »