Saturday, June 4, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 4, 2011

Sabado ng Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 23-28
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10

Hari ng sangkalupaan D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 23b-28

« Basahin at Pakinggan »