Friday, June 3, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 3, 2011

Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga kasama, mga martir

Mga Gawa 18, 9-18
Salmo 46, 2-3. 4-5. 6-7

Hari ng sangkalupaan D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 20-23a

« Basahin at Pakinggan »